نکته و تست ریاضی

استـاد علــی نظــرنژاد لیسانس مهندسی کـامپیوتر از دانشگاه علــم و صنعـت مدرس و کارشنـاش ارشد ریاضیات کنکور در صدا و…
1,200,000 تومان

نکته و تست شیمی

دکتـر امیـر حسیـن زمـان زاده دکترای شیمـی دارو مولف کتاب میکـرو طلایـی انتشارات گــاج مولف 7 جلد کتاب در انتشارات…
1,200,000 تومان

نکته و تست زیست شناسی

استـاد رضــا نظــری استاد پــروازی شهرهای اصفهان، کرمانشاه، ماهشهـر، رفسنجان و ... اولین مولف کتاب های هوشمنـد زیســت شناسـی طراح…
1,200,000 تومان

نکته و تست فیزیک

استـاد فــراز رســولـی دانـش آموختـه پلی تکنیک (امیــر کبیــر) تهران مــدرس پروازی شهـرهای زاهـدان، اصفهـان، گـرگـان و ... طـراح سوالات…
1,200,000 تومان

نکته و تست فیزیک

استاد رضــا سلگـــی مدرس پـروازی مدارس فرزانگان (جنوب)، چابهار، کرمان، همدان، اراک، سنندج و ... طـراح سوالات آزمون های آزمایـشـی…
1,200,000 تومان