استاد هادی موسوی

دین و زندگی

 

سوابق تدریس

بیش از 20 سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های معتبر تهران و شهرستان ها

مدرس مدارس و آموزشگاه های تهران: علامه حلی‚ دانشمند‚ فدک‚ خبرگان‚ نرجس‚ مجموعه مدارس فرهنگ‚ شاهد و…

مدرس مدارس و آموزشگاه های شهرستان: قم (قلم چی)‚ اصفهان و نجف آباد (گاج)‚ شهرکرد(فرزانگان)‚ یزد(فرزانگان‚ تیزهوشان‚ شاهد)
اراک‚ گرگان‚ ارومیه‚ کاشان و….

 

تالیفات

کتاب جامع دین و زندگی کنکور (انتشارات خبرگان)

مجموعه طبقه بندی شده 3000 تست (انتشارات اندیشه)

کتاب هفت گنج حفظ آیه (انتشارات فارابی)