آموزش ادبیات از پایه تا کنکور

دکتـر امیـر نجـات شجاعــی دکترای زبان و ادبیات فارسی مولف 45 عنوان از کتاب های انتشارات گــاج ادبیات موضوعی گاج…
1,000,000 تومان

آموزش عربی از پایه تا کنکور

استــاد بـابـکــ خطیبــی کـارشنـاس ارشد ادبیــات عــرب 25 سال سابقه آموزش حــرفه ایی کنکــور مولف 17 جلد کتاب در انتشارات…
1,000,000 تومان

آموزش زبان انگلیسی از پایه تا کنکور

استـاد پــژمـان عــربشــاهـی کـارشناس ارشـد آموزش زبان انگلیســـی 25 سال سابقه تدریس زبان انگلیسـی کنکور در دبیرستان ها و آموزشگاه…
1,000,000 تومان

آموزش دین و زندگی از پایه تا کنکور

استـاد هــادی مــوســوی بیش از 20 سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های معتبر تهران و شهرستان ها طراح…
1,000,000 تومان

آموزش ریاضی از پایه تا کنکور

استـاد علــی نظــرنژاد لیسانس مهندسی کـامپیوتر از دانشگاه علــم و صنعـت مدرس و کارشنـاش ارشد ریاضیات کنکور در صدا و…
1,500,000 تومان

آموزش شیمی از پایه تا کنکور

دکتـر امیـر حسیـن زمـان زاده دکترای شیمـی دارو مولف کتاب میکـرو طلایـی انتشارات گــاج مولف 7 جلد کتاب در انتشارات…
1,500,000 تومان

آموزش زیست شناسی از پایه تا کنکور

استـاد رضــا نظــری استاد پــروازی شهرهای اصفهان، کرمانشاه، ماهشهـر، رفسنجان و ... اولین مولف کتاب های هوشمنـد زیســت شناسـی طراح…
1,500,000 تومان

آموزش فیزیک از پایه تا کنکور

استـاد فــراز رســولـی دانـش آموختـه پلی تکنیک (امیــر کبیــر) تهران مــدرس پروازی شهـرهای زاهـدان، اصفهـان، گـرگـان و ... طـراح سوالات…
1,500,000 تومان