با اسـاتیـد کــامــا، حــرفه ایی درس بخــون

مسیر کنکـور یه جاده پُر از پیچ و خم های خطـرناکه، که بدون یه نقشه راه درست، طی کردن اون، کار سخت و پُر دردسری خواهد شد. توی این کلاس با پیچ و خم های مسیر کنکورت آشنا میشی و از قبل خودت رو براش آماده می کنی. از طرفی تلاش می کنیم همیشه شارژ باشی و هیچ وقت بی انگیزه نشی.

توی کلاس مشاوره گروهی مدرسه آنلاین کاما قراره موارد زیر رو یاد بگیری:

-آموزش نحوه مطـالعه دروس
-آموزش نحوه صحیح تست زنی
-آموزش برنامه ریزی صحیح شخصی
-آموزش نحوه خلاصــه نویسی
-مشـــاوره انگیزشی و …

کلاس های سالیانه کنکور 1401 - دروس عمومی

کلاس های سالیانه کنکور 1401 - دروس اختصاصی