بستـه عیـدانه کـامـا

بستــه عیــدانـه کــامــا دوران طلایی نوروزت رو اصولی جمع بندی کن! این بسته شامل: 14 روز کامل و 168 ساعت…
1,200,000 تومان

همایش جمع بندی زبان انگلیسی

استـاد پــژمـان عــربشــاهـی کـارشناس ارشـد آموزش زبان انگلیســـی 25 سال سابقه تدریس زبان انگلیسـی کنکور در دبیرستان ها و آموزشگاه…
400,000 تومان

همایش جمع بندی دین و زندگی

استـاد هــادی مــوســوی بیش از 20 سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های معتبر تهران و شهرستان ها طراح…
400,000 تومان

کارگاه جمع بندی ادبیات فارسی

دکتـر امیـر نجـات شجاعــی دکترای زبان و ادبیات فارسی مولف 45 عنوان از کتاب های انتشارات گــاج ادبیات موضوعی گاج…
700,000 تومان

کارگاه جمع بندی عربی

استــاد بـابـکــ خطیبــی کـارشنـاس ارشد ادبیــات عــرب 25 سال سابقه آموزش حــرفه ایی کنکــور مولف 17 جلد کتاب در انتشارات…
700,000 تومان

نکته و تست ریاضی

استـاد علــی نظــرنژاد لیسانس مهندسی کـامپیوتر از دانشگاه علــم و صنعـت مدرس و کارشنـاش ارشد ریاضیات کنکور در صدا و…
1,200,000 تومان

نکته و تست شیمی

دکتـر امیـر حسیـن زمـان زاده دکترای شیمـی دارو مولف کتاب میکـرو طلایـی انتشارات گــاج مولف 7 جلد کتاب در انتشارات…
1,200,000 تومان

نکته و تست زیست شناسی

استـاد رضــا نظــری استاد پــروازی شهرهای اصفهان، کرمانشاه، ماهشهـر، رفسنجان و ... اولین مولف کتاب های هوشمنـد زیســت شناسـی طراح…
1,200,000 تومان