آموزش ریاضی از پایه تا کنکور

استـاد علــی نظــرنژاد لیسانس مهندسی کـامپیوتر از دانشگاه علــم و صنعـت مدرس و کارشنـاش ارشد ریاضیات کنکور در صدا و…
1,500,000 تومان

آموزش شیمی از پایه تا کنکور

دکتـر امیـر حسیـن زمـان زاده دکترای شیمـی دارو مولف کتاب میکـرو طلایـی انتشارات گــاج مولف 7 جلد کتاب در انتشارات…
1,500,000 تومان

آموزش زیست شناسی از پایه تا کنکور

استـاد رضــا نظــری استاد پــروازی شهرهای اصفهان، کرمانشاه، ماهشهـر، رفسنجان و ... اولین مولف کتاب های هوشمنـد زیســت شناسـی طراح…
1,500,000 تومان

آموزش فیزیک از پایه تا کنکور

استـاد فــراز رســولـی دانـش آموختـه پلی تکنیک (امیــر کبیــر) تهران مــدرس پروازی شهـرهای زاهـدان، اصفهـان، گـرگـان و ... طـراح سوالات…
1,500,000 تومان

آموزش فیزیک از پایه تا کنکور

استاد رضــا سلگـــی مدرس پـروازی مدارس فرزانگان (جنوب)، چابهار، کرمان، همدان، اراک، سنندج و ... طـراح سوالات آزمون های آزمایـشـی…
1,500,000 تومان