آموزش ادبیات از پایه تا کنکور

دکتـر امیـر نجـات شجاعــی دکترای زبان و ادبیات فارسی مولف 45 عنوان از کتاب های انتشارات گــاج ادبیات موضوعی گاج…
1,000,000 تومان

آموزش عربی از پایه تا کنکور

استــاد بـابـکــ خطیبــی کـارشنـاس ارشد ادبیــات عــرب 25 سال سابقه آموزش حــرفه ایی کنکــور مولف 17 جلد کتاب در انتشارات…
1,000,000 تومان

آموزش زبان انگلیسی از پایه تا کنکور

استـاد پــژمـان عــربشــاهـی کـارشناس ارشـد آموزش زبان انگلیســـی 25 سال سابقه تدریس زبان انگلیسـی کنکور در دبیرستان ها و آموزشگاه…
1,000,000 تومان

آموزش دین و زندگی از پایه تا کنکور

استـاد هــادی مــوســوی بیش از 20 سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های معتبر تهران و شهرستان ها طراح…
1,000,000 تومان