استاد امیرحسین زمان زاده

شیمی

دکترای شیمی دارو با رتبه 1 از دانشگاه تربیت مدرس تهران و 18 ماه فرصت مطالعاتی در دانشگاه مک گیل کانادا

فوق لیسانس شیمی آلی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

لیسانس شیمی محض از دانشگاه تهران

 

سوابق تدریس

15 سال سابقه تدریس شیمی کنکور در آموزشگاه ها و مدارس تهران : دبیرستان های علوی‚ علوی اسلامی‚ تربیت‚ هدف‚ خبرگان‚ فخیم‚ فرزانگان‚ علامه جعفری و…

 

تالیفات

کتاب میکرو طلایی گاج

7 جلد کتاب در انتشارات زیر ذره بین و خانه زیست شناسی