استاد بابک خطیبی

عربی

کارشناس ارشد ادبیات عرب

25 سال سابقه اموزش حرفه ای کنکور

 

سوابق تدریس

مدرس آموزشگاه ها و مدارس قلم چی تهران‚ کرج‚ قم‚ راه اندیشه‚ آیین روشن نور‚ سلاله‚ پژوهندگان‚ ارمغان دانش‚ مکعب

 

تالیفات

مولف 17 جلد کتاب در انتشارات آیندگان‚ رزمندگان اسلام‚ راه اندیشه و تضمین دانش

برگزار کننده بزرگترین همایش های جمع بندی همراه با پیش بینی سوالات کنکور در استان های تهران‚ البرز‚ قم‚ کرمانشاه‚ یزد‚ گلستان و….