استاد علی نظرنژاد

ریاضیات تجربی و حسابان

مدرس و کارشناس ارشد ریاضیات کنکور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (شبکه آموزش)

لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت

 

سوابق تدریس

مدارس: علامه طباطبایی‚ دکتر حسابی‚ نرجس‚ آیین روشن نور‚ ندای زهرا‚ ندای زینب‚ تلاش‚ هنرجو‚ کیمیای سعادت‚ رهنما‚ حکیمه و….

آموزشگاه ها: پرستو‚ علوم‚ مدرسان تهران‚ متانت و نوین (کرج)‚ رهنما‚ مهر آزمون‚ آریابه و….

دبیر پروازی شهرستان های : گرگان‚ کرمان‚ تبریز و…

 

تالیفات

کپسولی جمع بندی ریاضیات تجربی انتشارات نیک انجام

آزمون حسابان جامع انتشارات نیک انجام