استاد فراز رسولی

فیزیک

دانش آموخته ی پلی تکنیک (امیر کبیر) تهران

 

سوابق تدریس

مدرس چندین رتبه های دو رقمی و سه رقمی کنکور سراسری

مدرس مدارس برتر تهران

مدرس پروازی شهرستان های : زاهدان‚ اصفهان‚ گرگان و…..

 

تالیفات

مولف آزمون های جامع گاج و رزمندگان

مولف کتاب آزمون انتشارات فار و کتاب های نشر گاج و نیمکت سبز

با سابقه ی تدریس در سایت پاسخ