استاد پژمان عربشاهی

زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

سوابق تدریس

25 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی کنکور در دبیرستان ها و آموزشگاه های معتبر تهران

طراح سوالات کنکورهای آزمایشی‚ مدیر دپارتمان پاسخگویی به سوالات کنکور در راه اندیشه

مدارس: مفید‚ موتلفه اسلامی‚ فرهنگ ایران‚ رضوان‚ سروش نوین‚ ندای سیدالشهدا‚ حسام‚ سرای دانش‚ حکیم سنایی‚ پگاه سعادت‚ معراج و….

آموزشگاه: راه اندیشه‚ حافظیه‚ قلم چی‚ علوی‚ خوارزمی و…

استاد پروازی به شهرستان های اصفهان‚ شیراز‚ اهواز‚ یزد‚ اراک و…..

تالیفات

مولف بیش از 10 جلد کتاب در زمینه کنکور و دبیرستان